• Aktualno
 • Korisnici
 • Dokumenti
 • Cjenici
 • Radno vrijeme
 • Pristup informacijama
AKTUALNO

Trenutno nema raspoloživih vijesti.

 

POŠTOVANI KORISNICI!

 

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, čl. 10. st.1. i st.2. ( NN 41/2014) svoje pisane prigovore možete dostaviti:

- putem e-mail adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- putem pošte na adresu:

VODOVOD ZELINA d.o.o.
Katarine Krizmanić 1
10380 Sveti Ivan Zelina

- putem fax-a, na broj: 01/2060-716
- osobno u upravu poduzeća

 

HITNE INTERVENCIJE

Za sve hitne intervencije obratite nam se na sljedeće brojeve telefona:

 • 01/2060-224
 • 091/5578-417
 
 DOKUMENTI
 
ZAKONI

 

 DOZVOLE ZA RVS ZAGREBAČKE ŽUPANIJE-ZAGREB 

 

Radno vrijeme ureda:

Ponedjeljak - petak: 7:00 do 15 sati
Pauza: 10:00 do 10:30 sati

Radno vrijeme blagajne:

Ponedjeljak - petak: 7:30 do 14:30 sati
Pauza: 10:00 do 10:30 sati

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu u porabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti pristup zatraženoj informaciji  odnosno objaviti informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Tijela javne vlasti uskratiti će pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona (Zakon o zaštiti tajnosti podataka NN 108/96, 79/07; Pravilnik o poslovnoj tajni) kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka (Zakon o zaštiti osobnih podataka NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11).

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu (službeniku za infromiranje). Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine nakande  stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije NN 12/14.

Tijelo javne vlasti dostaviti će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.

 

Zahtjev za pristup informacijama može se poslati na jedan od slijedećih načina:

1. poštom ili osobno na adresu:

Vodovod Zelina d.o.o.

Službenik za informiranje

Katarine Krizmanić 1

10 380 Sveti Ivan Zelina

2. e-mailom na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Službenik za informiranje:

Antonija  Majcug Bistrički dip.oec.

mob: 099 387 07 08

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

radno vrijeme: od ponedjeljka do petka 7,00 - 15,00 sati

 

UPUTA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

KATALOG INFORMACIJA

OBRASCI  ZAHTJEVA:

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA PONOVNI PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA ISPRAVAK INFORMACIJE

 

 

Razni obrasci

 • Zahtjev za priključenje +

  Trenutno nema raspoloživih dokumenata za preuzimanje.

 • 1